CHUYÊN MỤC

- Thông báo số 23/TB-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc tiếp nhận phiếu đăng ký công chức năm 2022 (chi tiết).
- Kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Gia Lai (chi tiết)


- Thông báo số 23/TB-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 về việc tiếp nhận phiếu đăng ký công chức năm 2022 (chi tiết).
- Kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Gia Lai (chi tiết)
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông