CHUYÊN MỤC

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôngiáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi tham gia nghĩa vụ quân sự, Hạ sĩ quan, binh sĩ có các nghĩa vụ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước; Bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật; Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội nhân dân; Học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ; rèn luyện tính tổ chức, ý thức kỷ luật và thể lực; nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu.


Mỗi công dân Việt Nam ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc mà đặc biệt là nghĩa vụ quân sự. Đó không chỉ là nghĩa vụ với hiện tại và tương lai trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà còn là trách nhiệm bảo vệ thành quả cách mạng của những bậc cha, ông đi trước – những người đã
ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lớp lớp thanh niên Việt Nam với khát vọng tự do, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã tình nguyện lên đường nhập ngũ với tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta giành thắng lợi vĩ đại, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
          Khi đất nước hòa bình, Đảng ta đã khẳng định công cuộc xây dựng đất nước phải luôn đi đôi với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, chủ nghĩa đế quốc và các thể lực thù địch luôn tìm cách thực hiện nhiều âm mưu, thủ đoạn nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trong đó lĩnh vực quốc phòng và an ninh là trọng điểm chống phá hiện nay của chúng.
          Là thế hệ được sinh ra sau chiến tranh, may mắn được hưởng thành quả mà lớp lớp cha, anh đi trước đã không quảng ngại hy sinh, gian khổ để dày công xây dựng, vun đắp; vậy nên, mỗi thanh niên chúng ta sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự chính là thể hiện nghĩa vụ cao cả với Tổ quốc và dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha, anh đi trước đã ngã xuống cho Tổ quốc quyết sinh. Bên cạnh đó, ở môi trường quân ngũ, thanh niên có cơ hội được học tập những đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được tiếp thu những kiến thức chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ hữu ích cho bản thân. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; đồng thời, qua đó thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân để cùng tham gia bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Được học tập, rèn luyện ở môi trường quân ngũ giúp thanh niên ngày càng rắn rỏi, trưởng thành hơn, sẵn sàng đối mặt, vượt qua muôn vàng khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Môi trường quân đội còn rèn luyện cho tuổi trẻ sự tự giác, khuôn phép, ý thức, nền nếp, chỉnh chu, biết quan tâm, sẻ chia với mọi người xung quanh.
          Tuy nhiên, một số bạn trẻ hiện nay vẫn chưa hiểu được nghĩa vụ, trách
nhiệm của mình với Tổ quốc với dân tộc, luôn tìm cách để trốn, tránh nghĩa vụ quân sự. Đây là điều đáng buồn. Theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị phạt tiền và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, mỗi công dân đến tuổi sẵn sàng nhập ngũ nên có sự nhìn nhận, thái độ đúng đắn và thực hiện việc tham gia nghĩa vụ quân sự đúng theo quy định của pháp luật. Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quân sự được xem là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, với quê hương.
          Đất nước ta tuy đã giành được hoà bình, Nhân dân được hưởng tự do, ấm no, hạnh phúc nhưng các thế lực thù địch vẫn luôn ngày đêm tìm cách chống phá. Do đó, để góp phần bảo vệ Tổ quốc, mỗi công dân phải tham gia nghĩa vụ quân sự, để ra sức học tập, nâng cao nhận thức về mọi mặt, nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tham gia các hoạt động bổ ích trong môi trường quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; rèn luyện tác phong, phong cách quân sự, đoàn kết thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân; Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng, cao quý nhất, lên đường làm nghĩa vụ quân sự không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả mà còn là niềm tự hào của mỗi thanh niên huyện Phú Thiện để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ gìn bản sắc, truyền thống dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khác vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Tin tưởng rằng, thế hệ thanh niên huyện Phú Thiện khi tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp tục đem sức trẻ của mình ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha, anh đi trước và xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân dành cho thế hệ thanh niên huyện nhà./.
 
                                                                                     Tác giả: Bùi Minh Vương
 
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông