CHUYÊN MỤC

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Phú thiện năm 2020. Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở; giải đáp, định hướng cách thức giải quyết những bất cập, vướng mắc trong quá trình hòa giải nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở.


Ngày 15 và 16/6/2020, Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Chư Athai và UBND xã Ia Ake tổ chức 02 Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở cho 03 xã Chư Athai, Ayun Hạ và Ia Ake. Tham dự 02 Hội nghị tập huấn có 137 người tham gia (đối tượng là: Cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã,, công chức Tư pháp - Hộ tịch của 03 xã và 128 hòa giải viên của 23 thôn, làng thuộc xã Chư Athai, Ayun Hạ và Ia Ake).
Tại Hội nghị các đại biểu được nghe Báo cáo viên pháp luật của huyện phổ biến một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở như: Quy đinh của pháp luật về Hôn nhân và gia đình, Bạo lực gia đình, bình đẳng giới, Đất đai, Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013. Đồng thời phổ biến mức chi cho các tổ hòa giải theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh và hướng dẫn thủ tục thanh toán tiền thù lao vụ việc cho các buổi hòa giải.
Bên cạnh đó, Báo cáo viên tại Hội nghị cũng đưa ra tình huống thiết thực mà ở cơ sở hay gặp phải để cùng nhau giải quyết. Hầu hết các hòa giải viên đều nhiệt tình trao đổi, giải quyết tình huống (có 15 ý kiến).
Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho hòa giải ở cơ sở là một hoạt động thiết thực, đã trang bị cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở những kiến thức pháp luật bổ ích và kỹ năng hòa giải, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở cở sở trên địa bàn huyện Phú Thiện nói chung và các tổ hòa giải ở cở sở trên địa bàn xã Chư Athai, Ayun Hạ và Ia Ake nói riêng./.
 
Hoàng Thị Cúc
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông