CHUYÊN MỤC

Chiều ngày 10/11/2016, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Ngô - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo huyện Phú Thiện giai đoạn 2016 - 2020, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Phú Thiện đã chủ trì cuộc họp triển khai xây dựng nhà ở cho người có công năm 2016. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc 02 Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo huyện Phú Thiện giai đoạn 2016 - 2020 và Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Phú Thiện.


Tại cuộc họp, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã được đồng chí chủ trì quán triệt nội dung các văn bản: Kết luận số 77-KL/TU ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện về nội dung “100% gia đình người có công có khó khăn về nhà ở phải được hỗ trợ xây mới và sửa chữa để đến ngày kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), tất cả gia đình người có công có khó khăn đều có nhà”; Công văn số 5090/UBND-KGVX ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Gia Lai, Công văn số 1213/SLĐTBXH-NCC ngày 10/11/2016 của Sở Lao động - TBXH và các văn bản liên quan về triển khai xây dựng nhà ở cho người có công. Đồng thời, các thành viên dự họp cũng đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để đạt mục tiêu năm 2017 phấn đấu 100% gia đình người có công có khó khăn về nhà ở đều được hỗ trợ xây mới và sửa chữa để đến ngày kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí chủ trì đã kết luận một số nội dung trọng tâm như: Các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, xem xét, thống nhất về danh sách người có công có khó khăn về nhà ở (xây mới, sửa chữa) xếp theo thứ tự ưu tiên từ hộ gia đình người có công có nhà ở khó khăn nhất đến ít khó khăn. Tổ chức vận động, huy động sự tham gia đóng góp của cộng đồng để hỗ trợ kinh phí, đóng góp ngày công cùng với gia đình để làm tăng chất lượng và giá trị sử dụng căn nhà cao nhất; cùng với gia đình tận dụng các vật liệu cũ làm các công trình phụ để sử dụng; không được dùng kinh phí cấp, huy động để thuê hợp đồng nhân công, hợp đồng trọn gói từ các tổ chức xây dựng, vì sẽ làm giảm nguồn kinh phí đầu tư trực tiếp cho ngôi nhà, không đạt được mục tiêu về chủ trương chăm lo cho người có công và giảm chất lượng ngôi nhà. Phòng Lao động – TBXH: Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra xét duyệt đối tượng ưu tiên thực tế theo danh sách đề nghị của UBND các xã, thị trấn; Tiếp nhận kinh phí từ Sở Lao động - TBXH và các nguồn vốn tài trợ, xây dựng kế hoạch triển khai, phân bổ nguồn kinh phí trực tiếp cho các địa phương để trực tiếp quản lý sử dụng phục vụ xây dựng nhà cho người có công với cách mạng. Tập trung nguồn vốn từ “Quỹ vì người nghèo” huy động được để ưu tiên cho việc xây mới, sửa chữa nhà cho đối tượng là người có công nghèo có khó khăn về nhà ở.

Tại cuộc họp đồng chí chủ trì cũng đã giao chỉ tiêu vận động cho các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức vận động, huy động sự tham gia đóng góp của cộng đồng trong việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công. Trong 02 năm 2016 và năm 2017 huyện Phú Thiện có 83 căn nhà người có công cần xây mới, sửa chữa. Dự kiến chi phí hỗ trợ xây mới nhà cho người có công là 50 triệu đồng/01 nhà, kinh phí sửa chữa là 25 triệu đồng/01 nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 3 tỷ đồng./.
 
 
Thanh Huyền  

Văn phòng HĐND - UBND huyện
 

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông