CHUYÊN MỤC


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Quyết định 498/QĐ-UBND 24/12/2020 Phân bổ dự toán chi thường xuyên và giao nhiệm vụ thu năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị
35/QĐ-UBND 28/01/2021 Công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2021
494/QĐ-UBND 24/12/2020 Về giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
496/QĐ-UBND 24/12/2020 Về phân bổ kinh phí sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo để chi trả các chế độ chính sách cho sự nghiệp GD&ĐT và lương hợp đồng giáo viên trong chỉ tiêu năm 2021
497/QĐ-UBND 24/12/2020 Về giao kế hoạch đầu tư phát triển (đầu tư công) phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021
499/QĐ-UBND 24/12/2020 Về phân bổ kinh phí sự nghiệp kinh tế và giao chỉ tiêu thu năm 2021
Quyết định số 500/QĐ-UBND 24/12/2020 Về giao dự toán thu chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2021
263a/QĐ-UBND 14/8/2020 Quyết định công khai quyêt toán ngân sách địa phương và ngân sách cấp huyện năm 2019
82/QĐ-UBND 03/4/2020 V/v phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
81/QĐ-UBND 03/4/2020 V/v phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vưỡng năm 2020

lienhe.pngThông tin liên hệ:

  • 05 Quang Trung, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
  • ubndphuthien@gialai.gov.vn
  • (0269) 3 882 226 - FAX: (0269) 3 882 237

Thông tin bản quyền:

- Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phú Thiện
- Giấy phép: Số 07/GP-TTĐT ngày 07/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông