CHUYÊN MỤC

Thông báo về việc thu hồi giấy CNQSD đất

Thong-bao-ve-viec-thu-hoi-giay-CNQSD-đat.

Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu KT, XH, ANQP năm 2022

Ke-hoach-thuc-hien-cac-chi-tieu-KTXH-nam-2022.

Xây dựng Nghị quyết hỗ trợ và phát triển kinh doanh giai đoạn 2021-2025

Xay-dung-Nghi-quyet-ho-tro-vafphast-trien-kinh-doanh-giai-đoan-2021-2025.

Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nghi-đinh-đieu-chinh-luong-huu,-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi.

Dừng hỗ trợ tiền ăn đối với người bị nhiễm Covid 19 và người thực hiện cách ly y tế

Dung-ho-tro-tien-an-đoi-voi-nguoi-đieu-tri-nhiem-Covid-19-va-nguoi-thuc-hien-cach-ly-y-te.

Danh sách các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản

Danh-sach-cac-đon-vi-khai-thac-khoang-san-đuoc-cap-phep.

Đảm bảo ATTP trong tình hình dịch Covid-19

Đam-bao-ATTP-truoc-dien-bien-phuc-tap-cua-dich-benh-Covid.

Kế hoạch triển khai tháng ATTP năm 2022

KH-trien-khai-thang-hanh-đong-an-toan-thuc-pham-nam-2022.

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.