CHUYÊN MỤC

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TUẦN 14/2023

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA-TUAN-14.

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TUẦN 13

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA-TUAN-13.

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TUẦN 12/2023

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA-TUAN-12.

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TUẦN 11/2023

LICH-CONG-TAC-TUAN-11-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TUẦN 10/2023

LICHGJ-CONG-TAC-TUAN-10-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA-TUAN-09.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA-TUAN-08.

LICH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TUẦN 07

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA-TUAN-07.

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TUẦ 06

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA-TUAN-06

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ TUẦN 05

LICH-CONG-TAC-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA-TUAN-05

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.