CHUYÊN MỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-18-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-17-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-16-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-15-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-14-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNC TÁC TUẦN 12 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-12-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-11-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-10-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-09-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-08-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.