CHUYÊN MỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-29-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-28-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-27-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-26-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-25-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-23-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-22-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-20-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-19-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-18-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.