CHUYÊN MỤC

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND - UBND xã tuần 24

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-XA-tuan-24.pdf

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 23

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-xa-tuan-23.pdf

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 22

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-HĐND-UBND-xaTuan-22.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 21

Lich-cong-tac-cua-lanh-đao-HĐND-UBND-xa-Tuan-21.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 20

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-xa-Tuan-20.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 19

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-Tuan-19.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND tuần 18

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-xa-Tuan-18.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 17

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-xa-tuan-17.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 16

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-xa-tuan-16.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND- UBND xã tuần 15

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-xaTuan-15.pdf

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.