CHUYÊN MỤC

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 40

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-40.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 40

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-40.pdf

lịch công tác lãnh đạo tuần 40

lich-cong-tac-tuan-40.pdf

lịch công tác lãnh đạo tuần 39

Scan-pdf-lich-cong-tac-tuan-39.pdf

lịch công tác lãnh đạo tuần 38

Scan-pdf-lich-cong-tac-tuan-38.pdf

lịch công tác lãnh đạo tuần 36

lich-cong-tac-tuan-36.pdf

lịch công tác lãnh đạo tuần 35

Scan-pdf-lich-cong-tac-tuan-35.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 33 (từ ngày 17/8 đến ngày 22/8)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-33-tu-ngay-17-8-22-8-2020-(1).pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 32 từ ngày 10/8 đến ngày 15/8

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-32-tu-ngay-10-8-đen-ngay-15-8.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo UBND xã tuần 31 (từ ngày 03/8 đến ngày 08/8)

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-UBND-xa-tuan-31-tu-ngay-03-8-đen-ngay-08-8.pdf

 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.