CHUYÊN MỤC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-39-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-38-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA-(1).pdf

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-37-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-36-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-35-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-34-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-33-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-32-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-31-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ

LICH-CONG-TAC-TUAN-30-CUA-LANH-ĐAO-UBND-XA.

 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.