CHUYÊN MỤC

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 34

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-xa-Tuan-34.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 33

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-xa-tuan-33.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 32

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-xa-tuan-32.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 31

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-xa-Tuan-31.pdf

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 30

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-XATuan-30.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 29

Lich-cong-taccua-Lanh-đao-HĐND-UBND-XA-tuan-29.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 28

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-xa-tuan-28.pdf

Lịch công tác của lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 27

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-XA-tuan-27.pdf

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 26

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-XA-tuan-26.pdf

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND xã tuần 25

Lich-cong-tac-cua-Lanh-đao-HĐND-UBND-xa-Tuan-25.pdf

 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
 

Thông tin liên hệ:

  • UBND xã Ayun Hạ - Huyện Phú Thiện - tỉnh Gia Lai
  • Địa chỉ thư công vụ: ayunha.phuthien@gialai.gov.vn
  •  

Thông tin bản quyền:


Chịu trách nhiệm chính: Chủ tịch UBND xã Ayun Hạ.